No tabs to display
28/03/1396
8-core-request-newsمیزان منابع درخواستی ای که توسط دانشجویان در فرم درخواست سرویس محاسباتی، مشخص می شود، در مدت در صف ماندن ایشان موثر است. با توجه به امکانات فعلی سایت...
12/02/1396
gpuGPU ارائه‌ی آزمایشی سرویسGPU     از ابتدای سال ۱۳۹۶ مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی، اقدام به ارائه‌ی آزمایشی سرویس GPU نموده...
09/02/1396
2017-04-29-07-18-42 خاموشی تعدادی از سرورها     تعدادی از سرورهای محاسبات سنگین که در حال سرویس دهی نیز بوده اند، به علت تعمیرات ضروری در سایت مرکز...
22/03/1395
how-to-request-for-vpn قابل توجه کاربرانی که نیاز به اتصال به سرور محاسباتی از خارج از دانشگاه را دارند، در حال حاضر این امکان محیا شده است. برای درخواست استفاده...
21/10/1394
use-mozilla-firefox-for-checking-hpc-request     قابل توجه دانشجویان گرامی، همانطور که در فایلهای راهنمای استفاده از سرویس محاسبات سنگین اشاره شد، برای درخواست استفاده از این...

Components on a Cloud Computing Architecture