No tabs to display
12/02/1396
gpuGPU ارائه‌ی آزمایشی سرویسGPU     از ابتدای سال ۱۳۹۶ مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی، اقدام به ارائه‌ی آزمایشی سرویس GPU نموده...
09/02/1396
2017-04-29-07-18-42 خاموشی تعدادی از سرورها     تعدادی از سرورهای محاسبات سنگین که در حال سرویس دهی نیز بوده اند، به علت تعمیرات ضروری در سایت مرکز...
22/03/1395
how-to-request-for-vpn قابل توجه کاربرانی که نیاز به اتصال به سرور محاسباتی از خارج از دانشگاه را دارند، در حال حاضر این امکان محیا شده است. برای درخواست استفاده...
21/10/1394
use-mozilla-firefox-for-checking-hpc-request     قابل توجه دانشجویان گرامی، همانطور که در فایلهای راهنمای استفاده از سرویس محاسبات سنگین اشاره شد، برای درخواست استفاده از این...
25/06/1394
openstack-online-book از سال ۱۳۹۰ با توجه به نیاز جدیدی که در زمینه پردازش‌های سنگین در دانشگاه فردوسی مشهد احساس شد، واحد تحقیق و توسعه مرکز فاوا دانشگاه، اولین سرویس متمرکز...

Components on a Cloud Computing Architecture