2  دستاوردهای پژوهشی

 

این بخش شامل معرفی مقالاتی است که برای آماده سازی آن, از سرویس محاسبات سنگین دانشگاه بهره گرفته شده است. این مقالات توسط دانشجویان و اساتید به مجموعه محاسبات  سنگین اطلاع رسانی شده است.

در صورتی که شما نیز از این امکان استفاده نموده اید, می توانید از (اینجا) برای اعلام مقاله چاپ شده خود استفاده نمایید.

 متن پیشنهادی Acknowledgement (جهت استفاده در پایان نامه و مقاله ها):

بخشی از محاسبات این تحقیق در مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد, انجام شد که بدینوسیله تشکر میشود.

 We hereby acknowledge that part(s) of this computation was performed on the HPC(High Performance Computing) center of Ferdowsi University Of Mashhad.

      ردیف          مشخصات مقاله
  1    

تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه­ سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ

       1  حجت خزیمه نژاد، حمید نیازمند

       1  نشریه مهندسی مکانیک مدرس، مقاله 38، دوره 17، شماره 3، بهار 1396، صفحه 343-354

  2    

بررسی تاثیر بارگذاری در بهینهسازی توپولوژی سازه با استفاده از قید تنش

       1  حبیب صفارنجیب، بهروز حسنی

       1  شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران، 1395

  3  

طراحی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قید تنش بهبود یافته و رویکرد کمینه کردن وزن

       1  حبیب صفارنجیب، نیما یعقوبی، بهروز حسنی

       1  بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، 1396

4

بررسي اثر غلظت های متفاوت سديم نيتروپروسايد در تخفيف صدمات اكسيداتيو ناشي از تنش آبي حاصل از پلي اتيلن گلايکول در گياه دارويي پونه سا بي كرک در شرايط درون شيشه ای

       1  رسول نریمانی , محمد مقدم , دانیال شکوهی

       1  تولیدات گیاهی, دوره (40), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (77-88)

5  
6  
7  
  8  
  9  
10