دانشجویان گرامی
باسلام
 
نظر به اینکه امکانی جهت اعلام عنوان و مشخصات مقالات منتشر شده شما، در وب سایت محاسبات سنگین فراهم شده است. خواهشمندم مقالاتی که با استفاده از امکانات مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی، منتشر شده است و در بخش Acknowledgements این مطلب ذکر شده است، در پاسخ این نامه به صورت زیر اعلام بفرمایید.
 «عنوان مقاله، لینک مکان انتشار مقاله»
لطفا دقت بفرمایید که نیازی به ارسال فایل مقالات نمی باشد.