میزان منابع درخواستی ای که توسط دانشجویان در فرم درخواست سرویس محاسباتی، مشخص می شود، در مدت در صف ماندن ایشان موثر است.

با توجه به امکانات فعلی سایت محاسبات سنگین، درخواست های هشت هسته ای و کمتر معمولا سریعتر سرویس دهی می شوند.

لطفا در زمان تعیین منابع درخواستی با بررسی میزان مصرف هسته های CPU و همچنین RAM سیستم شخصی خود، در زمان اجرای برنامه، منابع را دقیق تر مشخص بفرمایید که بتوانید سریع تر از سرویس بهره مند شوید. برای مشاهده ی میزان استفاده از CPU و  RAM در صورتی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید کافی است که task manager را باز نموده از tab ای با عنوان performance استفاده نمایید.