GPU

ارائه‌ی آزمایشی سرویسGPU

 

123-gpu-service-1-last

 

از ابتدای سال ۱۳۹۶ مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی، اقدام به ارائه‌ی آزمایشی سرویس GPU نموده است. سرویس فعلی دارای ۲۴۹۶ هسته CUDA می باشد.

در حال حاضر نصب و راه اندازی درایورهای GPU بر عهده‌ی کاربر این سرویس می باشد. برای دریافت این سرویس مطابق گذشته از طریق پرتال دانشجویی، درخواست سرویس محاسباتی، اقدام به ثبت درخواست نمایید.