استقرار سرورهاي محاسبات سنگين در مركز فاوا

                    مزيت استقرار منابع سخت افزاري در مركز فاوا:

  1-امكان خريد سخت افزار كارآمدتر از ناحيه تجميع منابع مالي
  2-صرفه جويي در هزينه هاي پيكربندي، راه‌اندازي و پشتيباني تخصصي
  3-بهره مندي از مشاوره تخصصي براساس به روزترين تجهيزات موجود، جهت خريد بهينه ترين سخت افزار
  4-سرورها در اتاق سرور مجهز مركز فاوا با شرايط زير مستقرمي شود:
   a-سيستم سرمايش مناسب
   b-دارا بودن ژنراتور و UPS قدرتمند جهت پايداري سرورها
   c-افزايش ضريب امنيت با توجه به امكانات امنيتي شبكه و حفاظت فيزيكي
   d-ارائه پشتيباني دائمي  سخت افزاري و نرم افزاري توسط متخصصان مركز فاوا
  5-اعمال تنظيمات تخصصي و استحصال كارايي بيشينه از سخت افزارها
  6-امكان نظارت دائمي بر وضعيت سرورها و نحوه سرويس دهي توسط استاد
  7-راه اندازي نرم افزار مديريت يكپارچه (ابري) روي تمامي سرورها
  8-پاسخگويي و نوبت دهي سازمان يافته و مناسب
  9-اعمال تنظيمات تخصصي و استحصال كارايي بيشينه از سخت افزارها
  10-توضیع متناسب امکانات در میان کلیه متقاضیان توام با اعمال اولویت برای شرکت کنندگان

              معايب استقرار غير متمركز تجهيزات محاسبات سنگين:

  1-در دسترس نبودن كارشناس فني به صورت منظم و دايمي
  2-بروز اشكال در شبكه و پايين بودن سطح امنيت شبكه
  3-عدم به روز رساني منظم نرم افزارها
  4-امكان بروز قعطي برق به صورت ناگهاني و بدون هماهنگي
  5-عدم وجود سرمايش متناسب براي سرور
  6-عدم امكان نظارت بر عملكرد سرور توسط مالك
  7-امكان رخ دادن حملات نفوذپذيري و بي دفاع بودن سرور
  8-عدم امكان نگهداري و بهينه سازي مصرف سيستم