indexقابل توجه کاربرانی که نیاز به اتصال به سرور محاسباتی از خارج از دانشگاه را دارند، در حال حاضر این امکان محیا شده است. برای درخواست استفاده ایمیلی با موضوع VPN به آدرس مرکز محاسبات سنگین ارسال نمایید و شماره دانشجویی خود را نیز در ایمیل به کارشناس مرکز اعلام نمایید.

راهنمای استفاده از این سرویس در بخش راهنمای اتصال موجود می باشد.