OpenStack

از سال ۱۳۹۰ با توجه به نیاز جدیدی که در زمینه پردازشهای سنگین در دانشگاه فردوسی مشهد احساس شد، واحد تحقیق و توسعه مرکز فاوا دانشگاه، اولین سرویس متمرکز پردازشهای سنگین در دانشگاه را پیاده‌سازی کرد. با توجه به نیاز مبرم دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان دانشگاه، این سرویس به سرعت از محبوبیت بالایی برخوردار گردید و منجر به افزایش توان پردازشی با استفاده از خرید سختافزارهای قدرتمند و همچنین ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بیشتر شد. با توجه به رویکرد افزایش توان پردازشی در مرکز فاوا دانشگاه و خرید سختافزارهای متعدد، نیاز به راهکارهای مدیریتی نرمافزاری برای مدیریت این سختافزارها احساس گردید. بر اساس مطالعات انجام شده و نیازهای فنی و عملکردی در دانشگاه، استفاده از مدل پردازشهای سنگین بر روی زیرساخت ابری انتخاب شد. به این منظور پروژه استقرار زیرساخت ابری با استفاده از سامانه اپن استک برای سرویس محاسبات سنگین با همت جناب آقای مهندس ایمان دارابی شروع شد و منجر به طراحی و پیاده‌سازی این سرویس در دانشگاه فردوسی مشهد شد.

در این کتاب نویسنده بر آن است که به خواننده مفاهیم پایه را معرفی کند و همچنین معماری اولیه، نحوه نصب و راه اندازی OpenStack و مشکلات موجود را بیان نماید. (معرفی و دریافت کتاب)