مجموعه قوانین استفاده از سرویس محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد:

 • سرویس محاسبات سنگین در حال حاضر تنها به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد تخصیص داده می شود.
 • سرویس محاسبات سنگین در حال حاضر در سطح سیستم عامل می باشد و نصب نرم افزار مورد نظر دانشجو بر عهده وی می باشد.
 • درخواست سرویس محاسبات سنگین از طریق پرتال دانشجو انجام می شود. پس از تایید استاد، بر اساس تاریخ تایید استاد، دانشجو در صف قرار می گیرد.
 • وضعیت درخواست دانشجو از طریق پرتال وی قابل پیگیری است. همچنین مراحل اختصاص، تمدید، خاموش شدن به شماره همراه دانشجو پیامک می شود. (با توجه به تنظیمات شخصی موبایل امکان دریافت نشدن پیامک توسط دانشجو وجود دارد، برای پوشش این خطا دانشجو باید مرتبا وضعیت سرویس را از پرتال دانشجویی بررسی نماید.)
 • سرویس لینوکس بدون واسط گرافیکی به دانشجویان ارایه می شود.
 • سرویس لینوکسی فعلی تنها شامل debian-8 و ubuntu-14 می باشد.
 • سرویس ویندوزی فعلی تنها شامل windows-server-2008 و windows-server-2012 می باشد.
 • سرورها امکان اتصال به اینترنت دارند. (برای اتصال به اینترنت به بخش راهنماهای وب سایت محاسبات سنگین مراجعه بفرمایید.)
 • اگر بیش از یک سرویس در اختیار یک دانشجو باشد، کلیه ی سرویس های وی خاموش خواهد شد.
 • شروع زمان استفاده دانشجو منطبق بر زمان اختصاص سیستم ثبت شده در پرتال دانشجو است.
 • حداکثر سی روز مدت اختصاص سرویس محاسباتی برای هر درخواست دانشجو است.
 • پس از خاموش شدن سرور امکان ارسال درخواست جدید توسط دانشجو وجود دارد.
 • مدت تمدید حداکثر ده روز می باشد.
 • امکان درخواست تمدید حداکثر تا سه روز مانده به انقضا، امکان پذیر می باشد. تمدید تنها از طریق پرتال دانشجو امکان پذیر است.
 • سرور محاسباتی در تاریخ انقضا به طور کامل پاک می شود. 
 • ساعات پاسخگویی تلفنی جهت رفع مشکلات پیش بینی نشده، بین ۸.۳۰ الی ۱۰ صبح روز کاری می باشد. مشکلاتی که از طریق پرتال دانشجو بخش گزارش خطا ارسال شود، در طول ساعات کاری به سرعت پاسخ داده می شود.
 • هرگونه درخواست مرتبط با سرویس های محاسبات سنگین از طریق پرتال دانشجویی صورت می پذیرد و به مراجعات حضوری پاسخ داده نمی شود.
 • به درخواست های که مدت زمان استفاده زیر ده روز باشد، زودتر پاسخ داده می شود. برای این درخواست ها امکان تمدید وجود ندارد.
 • درخواست هایی که پس از ده روز مورد تایید استاد مربوطه قرار نگیرد به صورت خودکار از سیستم حذف می شود.
 • نوبت دریافت سرویس کاربر قابلیت جابجایی ندارد. (به طور مثال نوبت کاربر از روز جاری به هفته آینده منتقل نمی گردد.)
 • دانشجویانی که در مراحل تحقیق و انتشار مقاله از این سرویس استفاده می نمایند، موظف به انعکاس این مطلب در پایان نامه و مقاله خود می باشند.
 • سرویس محاسبات سنگین برای تسریع در انجام محاسبات کاربرانی که دسترسی به سرور مناسب ندارند، تعبیه شده است. به دلیل اشتراکی بودن منابع، این سرویس جهت محاسبه کارآیی زمانی پروژه مناسب نمی باشد. (با توجه به تعداد کاربران فعال سرویس، مدت زمان اجرا تغییر می کند.)
 • در صورت عدم استفاده سیستم محاسباتی تخصیص داده شده به مدت 10 روز، سیستم محاسباتی خاموش خواهد شد و این امر به عنوان امتیاز منفی در درخواست های آتی دانشجو در نظر گرفته خواهد شد. لازم است درصورت عدم نیاز به سیستم محاسباتی به مرکز اطلاع دهید.
 • مسئولیت بررسی به روز رسانی مجموعه قوانین با دانشجو می باشد.