مجموعه تحقیق و توسعه

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوالات متداول

 • در چه مواردی نیاز به استفاده از سیستم های محاسبات سنگین داریم؟

  در مواردی که اجرای برنامه ما از نظر میزان حافظه و یا پردازش روی سیستم های در دسترس زمانی بیشتر از حد قابل قبول صرف می نماید.


 • چگونه درخواست استفاده از سیستم محاسباتی بدهم؟

  برای دانشجویان دانشگاه فردوسی:

  سایت پویا دانشگاه ← خدمات ← درخواست سیستم محاسباتی

  برای دانشجویان دانشگاه های دیگر:

  باید حداقل استاد مشاور دانشجو از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد باشد و از طریق ایشان مورد پیگیری شود.


 • استاد چگونه با درخواست اینجانب موافقت نمایند؟

  سایت پویا دانشگاه ← اجراییات ← بررسی درخواست سیستم محاسباتی


 • چگونه از ویندوز به سیستم ویندوزی تحویل داده شده متصل شوم؟

  با استفاده از نرم افزار Remote Desktop Connection که در تمامی نسخه های ویندوز موجود است. (بیشتر ...) همچنین می توانید از نرم افزار Mobaxterm استفاده کنید. (راهنما تصویری)


 • چگونه از ویندوز به سیستم لینوکسی که تحویل گرفته ام متصل شوم؟

  با استفاده از نرم افزار putty می توانید یک ترمینال از لینوکس خود داشته باشید. این نرم افزار را می توانید از طریق FTP دانشگاه نیز دریافت نمایید. همچنین می توانید از نرم افزار Mobaxterm استفاده کنید. (راهنما تصویری)


 • چگونه فایلها را از سیستم ویندوزی به سیستم ویندوزی تحویل گرفته شده منتقل کنم؟

  باید شاخه ای را در سیستم تحویل گرفته شده به اشتراک بگذارید و با دسترسی از کامپیوتر شخصی خود با آن شاخه فایلهای مورد نظرتان را در آن کپی کنید.(بیشتر ...همچنین می توانید از نرم افزار Mobaxterm استفاده کنید. (راهنما تصویری)


 • چگونه فایلها را از سیستم ویندوزی به سیستم لینوکسی تحویل گرفته شده منتقل کنم؟

  برای این کار از نرم افزار winscp استفاده نمایید. این نرم افزار را می توانید از طریق FTP دانشگاه نیز دریافت کنید. همچنین می توانید از نرم افزار Mobaxterm استفاده کنید. (راهنما تصویری)


 • چگونه از سیستم لینوکسی به سیستم لینوکس تحویل گرفته شده متصل شویم؟
  برای اتصال لازم است یک terminal باز کنید و درون آن ازاین دستور استفاده کنید:  ssh user@YOUR_IP_ADRESS
 • چگونه فایلها را از سیستم لینوکسی به سیستم لینوکسی تحویل گرفته شده منتقل کنم؟
  برای انتقال فایل ها کافی است ک terminal باز کنید و درون آن از دستور کپی استفاده کنید:  
 •        scp YOUR_FILE_NAME user@YOUR_IP_ADRES:/home/user/YOUR_FOLDER

 • آیا مرکز محاسبات سنگین نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان را همراه با سیستم عامل برایشان نصب می کند؟

  در حال حاضر مرکز تنها سیستم خام که دارای سیستم عامل مورد تقاضای شماست در اختیارتان قرار می دهد و نصب نرم افزار در دستور کار مرکز نمی باشد.


 • چگونه مانع بسته شدن برنامه در حال اجرا هنگام زمان بسته شدن ترمینال (قطع شدن ارتباطم با سیستم محاسباتی) شوم؟

  کاربرانی که از سیستم عامل لینوکس استفاده می کنند:

  با قرار دادن دستور: nohup در ابتدای خط فرمان خود و قرار دادن علامت & در انتهای خط فرمان خود می توانند این مشکل را رفع نمایند.

  کاربرانی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند:

  در ویندوز صرفا پنجره بسته شود، برنامه قطع نمی شود.

  در هیچ شرایطی مبادرت به خاموش کردن سیستم نفرمایید زیرا در صورت خاموش شدن سیستم تنها کارشناسان مرکز می توانند مجددا امکان دسترسی شما را ایجاد نمایند.